KHASIAT DAN MANFAAT SURAT AL FATH AYAT 1-4 1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu  kemenangan yang nyata, 2- supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, 3- dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak). 4- Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah  tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, (AL FATH 1-4)

Ayat ini berisi pesan kemenangan bagi orang beriman dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi . Ayat 1 dan 2 diturunkan setelah perjanjian Hudaibiyah , dimana Rasulullah menangkap isyarat kemenangan yang dijanjikan Allah dalam kandungan ayat tersebut. Dalam hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Turmudz i dan Imam  Nasai Rasululah bersabda :”….tadi malam diturunkan kepadaku suatu surat yang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya, yaitu “ Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang “ …(Al Fath 1-2).
Al Qur’an adalah pedoman hidup bagi umat manusia sampai akhir zaman, sampai sekarang apa yang dijanjikan Allahdalam surat Al Fath ayat 1-4 diatas masih tetap berlaku bagi orang yang beriman. Ada 8 pesan yang terkandung dlam surat Al Fath ayat 1-4 diatas:
 1. Allah telah memberikan kemenangan yang nyata pada orang yang beriman
 2. Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu dan yang akan datang
 3. Allah akan menambahkan berbagai kenikmatan bagi mereka diatas kenikmatan yang sudah ada
 4. Allah akan menunjuki mereka jalan yang lurus , yang penuh dengan rahmat dan berkahNya
 5. Allah akan menolong mereka dengan pertolongan yang dahsyat ari sisiNya
 6. Allah akan menurunkan ketenangan kedalam hati mereka
 7. Allah akan meneguhkan iman dan keyakinan mereka
 8. Allah yang memiliki tentara langit dan bumi, maha mengetahui dan maha bijaksana terhadap hamba hambaNya.
Bagi mereka yang yakin dan percaya pada janji Allah dalam surat Al Fath diatas , insya Allah akan mendapatkan dan menemui semua yang dijanjikan Allah dalam surat tersebut.
Sejak diturunkannya sesudah perjanjian Hudaibiyah Rasulullah telah menikmati kemenangan demi kemenangan , hingga berhasil menaklukan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah dan perlawanan sedikitpun  dari kaum Musyrikin Mekah. Setelah Rasulullah wafat Kemenangan demi kemenangan itu terus diraih  kaum Muslimin diseluruh dunia  hingga sekarang ini dan akan terus berlaku sampai akhir zaman. Siapa yang yakin dan percaya akan janji Allah dalam surat Al Fath itu insya Allah akan merasakan kemenangan demi kemenangan yang dijanjikan itu dalam perjalanan hidupnya.

Hafalkan ke empat ayat tersebut, pahami artinya kemudian tadabburi dan mohon pada Allah agar diberikan semua yang dijanjikan dalam surat al Fath tersebut, insya Allah anda akan mengalami keajaiban demi keajaiban dalam hidup anda. Kemenangan demi kemenangan, sukses demi sukses akan anda raih dalam perjalanan hidup anda. Allah tidak pernah mengingkari janjiNya, apa yang dijanjikanNya pasti dipenuhi.
Bagi anda yang ingin meraih sukses dalam karir, bisnis, usaha,profesi  dan lain sebagainya, insya Allah dengan menghafal dan mentadabburi keempat ayat tersebut akan mendapat berbagai kemudahan dan keberhasilan  dalam menjalani usahanya. Tadabbur surat Al Fath ini bisa dibaca sesudah shalat wajib terutama selesai shalat subuh dan maghrib  atau sesudah shalat malam dan dhuha. Baca tadabbur tersebuat dengan khusuk dan penuh penghayatan. Rasakan getaran energi yang muncul dari pengaruh bacaan tadabbur tersebut.
Tadabbur bisa dilakukan dengan mendengar atau  membaca teks, yaitu tulisan huruf Al Qur’an serta teks tadabbur dalam bahasa Indonesia dibaca dengan tartil dan penuh penghayatan, seperti contoh pada video berikut ini. Anda bisa mendown load video ini . Pada tahap awal anda hanya mendengarkan  saja usahakan hati dan fikiran anda fokus pada ayat dan baca tadabbur yang didengar. Rasakan getaran energi yang muncul didalam diri anda.
Selanjutnya anda bisa mematikan suaranya kemudian anda tadabburi  dengan membaca sendiri surat Al Fath tersebut berikut tadabburnya dengan khusuk dan penuh penghayatan. Rasakan energi yang muncul didalam diri anda. Jika anda membaca dengan benar dan khusuk akan muncul getaran energi didada dan sekujur tubuh anda, kadangkala muncul dorongan untuk menangis. Perhatikan video berikut ini.
VIDEO 1 -  TADABBUR SURAT AL FATH AYAT 1-4

Selanjutnya jika anda sudah hafal ayat dan bacaan tadabbur nya , coba baca tadabbur Al Fath tersebut secara spontan tanpa melihat teks . Silahkan baca dengan penuh penghayatan , anda bisa mengembangkan sendiri bacaan dan doa yang diucapkan ketika tadabbur sepanjang masih dalam koridor ayat yang dibaca. Contoh bacaan tadabbur tanpa melihat teks dapat anda saksikan pada Video 2 berikut ini.

Bagi anda yang kesulitan mendownload dari youtube  anda bisa mendownload surat Al Fath 1-4 berikut tadabbur pada Mp3 berikut dibawah ini :
TADABBUR AL FATH 1-4


Download mp3 tadabbur  surat al fath 1-4 diatas , kemudian dengarkan berulang ulanmg sampai tertanam keyakinan didalam hati bahwa Allah akan mengabulkan semua permohoan yang disebutkan dalam tadabbur itu. Sebaiknya Mp3 tadabbur tersebut di Up load ke dalam HP sehingga bisa didengarkan setiap saat dimana saja.
Teks bacaan tadabbur surat Al fath ayat 1-4 adalah sebagai berikut ini

Bacaan tadabbur
 Ya Allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa Engkau telah memberikan kepada kami kemenangan yang nyata .  Agar Engkau mengampuni dosa kami yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat Mu bagi kami dan memimpin kami kepada jalan yang lurus serta menolong kami dengan pertolongan yang kuat. Ya Allah Engkaulah yang menurunkan ketenangan kedalam hati kami agar bertambah keimanan kami beserta keimanan yang telah ada. Kepunyaan Engkaulah tentara langit dan bumi dan Engkau maha mengetahui serta maha bijaksana.
Ya Allah kami mohon padaMu bukakan bagi kami jalan menuju sukses dan kemenangan. Bukakan bagi kami pintu rezeki dari langit dan bumiMu. Bukakan bagi kami pintu rezeki dari segala penjuru yang kau berkahi.   Kami mohon padaMu apa yang telah kau janjikan bagi kami , ampuni dosa kami yang telah lalu dan yang akan datang, yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui. Tambahkan bagi kami kenikmatan yang banyak dari sisiMu. Tolong kami untuk mensyukuri berbagai nikmat yang telah Kau berikan pada kami. jangan Kau cabut berbagai nikmat dan karunia yang telah kau berikan pada kami ya Allah.  Tunjuki kami jalan yang lurus , jalan yang penuh dengan rahmat dan berkahMu. Tolong kami mengatasi berbagai masalah yang kami hadapi, tolong kami dengan pertolongan yang kuat dari sisiMu..
 Beri kami ketenangan dan kenyamanan dari sisiMu,  bebaskan kami dari rasa cemas, gelisah, dan tertekan. Hilangkan kegundahan, kesedihan, dan kekecewaan dari dalam hati kami . Tolong kami dengan tentaraMu ya Allah, tentara langit dan bumi. Perkenankalah permohonan kami ini ya Allah, Engkau maha mengetahui keadaan kami, dan Engkau maha kuat untuk melaksanakan kehendakMu.
Doa dalam bacaan Tadabbur
Ada 8 butir utama yang di mohonkan pada Allah selama membaca tadabbur , semua mengacu pada apa yang telah Allah janjikan dalam surat Al Fath ayat 1-4 tersebut yaitu
 1. Mohon diberi kemenangan demi kemenangan dan sukses demi sukses dalam menjalankan segala aktifitas bisnis, usaha profesi maupun karir dengan pertolongan Allah
 2. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan dimasa lalu maupun yang akan datang, yang diketahui maupun tidak diketahui, disengaja maupun tidak disengaja.
 3. Mohon diberikan kenikmatan yang banyak dari sisinya sebagai tambahan dari kenikmatan yang sudah ada. Mohon agar tidak dicabut berbagai kenikmatan dan fasilitas yang sudah ada, serta mohon agar diberi kekuatan untuk mensyukuri semua nikmat yang telah didapat.
 4. Mohon agar ditunjuki jalan yang lurus ,yaitu jalan yang penuh dengan rohmat dan berkah Nya, serta jalan yang ditempuh oleh para nabi, Rasul, syuhada, para solihin dan shodiqin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat.
 5. Mohon agar ditolong mengatasi berbagai masalah yang muncul dengan kekuatan yang dahsyat dari sisi Allah.
 6. Mohon agar diberi ketenangan , kenyamanan dan ketentraman dari sisi  Allah. Dibebaskan dari rasa sedih,  gelisah, kecewa, dan tertekan yang berkepanjangan.
 7. Mohon agar diteguhkan Iman dan keyakinannya pada Allah
 8. Mohon agar ditolong dengan tentara Allah yang ada dilangit dan bumi, Dialah Allah yang maha mengetahui  dan maha bijaksana.
Delapan macam doa yang diajukan diatas semua adalah apa yang dijanjikan Allah didalam surat Al Fath ayat 1-4. Kalau sudah menguasai doa ini dengan baik silahkan dikembangkan masing masing butir 1-8 diatas sesuai koridor dan acuan yang telah disebutkan diatas.
Misalnya butir 1 bisa dikembangkan sebagai berikut:
Ya Allah , segala puji bagiMu yang telah memberi kami kemenangan demi kemenangan, sukses demi sukses. Kami mohon pada Mu sesuai apa yang tela Kau janjikan dalam Qur’anMu yang agung. Tolong kami mengembangkan usaha dan bisnis kami, bukakan bagi kami jalan menuju sukses dan kemenangan. Singkirkan berbagai halangan dan rintangan yang menghalangi pertumbuhan bisnis dan usaha  kami . Tumbuhkan bisnis dan usaha kami menjadi besar dalam naungan dan pengawasanMu. Yang Allah kami mohon kemenangan yang Kau janjikan dalam Qur’anMu yang agung, perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.
Silahkan coba mengembangkan butir lainnya sesuai kebutuhan masing masing. Insya Allah bersama Allah anda akan meraih sukses dan kemenangan dimanapun anda berada. Itulah janji Allah dalam surat Al fath yang telah dinikmati oleh Umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang dan tetap berlaku sampai akhir zaman.
Khasiat dan manfaat yang didapat
Jika anda rutin melaksanakan tadabbur ini minimal satu kali sehari sesudah shalat subuh. Insya Allah anda akan mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut.
 1. Diberi kemudahan dalam menjalan berbagai usaha , bisnis atau mengembangkan karir anda. Faktor keruntungan selalu mengikuti anda . Sukses demi sukses akan anda dapati tanpa mengalami banyak rintangan.
 2. Insya Allah diampuni semua dosa anda yang lalu dan yang akan datang, sehingga beban dosa itu tidak membebani anda didunia maupun diakhirat kelak. Dihari berhisab anda akan melalui pemeriksaan dengan mudah karena telah bersih dari berbagai dosa yang pernah anda lakukan.
 3. Mendapat limpahan berbagai nikmat dan karunia dari sisi Allah, hidup berkecukupan , terhindar dari berbagai kesialan dan kemalangan. Dipelihara oleh Allah dari berbagai bencana dan musibah yang menyulitkan.
 4.  Ditunjuki jalan yang lurus dan penuh dengan rahmat dan berkah dari sisiNya. Jalan yang biasa ditempuh para nabi, Rasul , orang saleh dan dekat pada Allah. Terhindar dari berbagai aliran dan ajaran yang meyesatkan.
 5. Mendapat pertolongan  yang dahsyat dari sisi Allah  dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul.
 6. Diberi ketenangan , kenyamanan  dan ketentraman hati, terpelihara dari rasa kecewa, sedih, gelisah dan stres berkepanjangan.
 7. Diteguhkan Iman dan keyakinannya pada Allah, terpelihara daripada perbuatan musyrik dan mempersekutukan Allah.
 8. Ditolong Allah dengan tentara Malaikat yang ada dilangit dan bumi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi.
Demikianlah selamat mengamalkan dan mencobanya semoga Allah merahmati dan memberkahi anda semua
Previous
Next Post »

BOOKING SEKARANG JUGA !!!

google-site-verification=8UW9sNsKa0tUio1ZmpSscLiDjFmXaxwYZTxk9tXJ2jU