Ngaran - Ngaran Usum

Ieu tugas basa sunda ku abdi di posting, supados tiasa ngabantosan rencang sadaya. OKE !!! hehehe
Ngaran Usum-Usum dina Basa Sunda

a.)  Nu Patali jeung Kaayaan Alam
      usum katiga             = usum halodo
      usum mamareng      = usum mimiti rek ngijih
      usum dangdarat      = usum panyelang antara halodo jeung ngijih
      usum ngijih              = usum hujan
      usum barat              = usum gede angin ( nu jolna ti kulon )
      usum selatan            = usum loba angin nu jolna ti kidul

b.)  Nu Patali jeung Kaayaan Masyarakat
      usum pagebug          = usum loba nu gering/panyakit
      usum sasalad            = usum loba panyakit bari tepa
      usum patepok          = usum loba nu kawin
      usum tigerat              = usum paila kurang dahareun
      usum paceklik           = kakurangan pare/dahareun


c.)  Nu Patali jeung Tatanen
      usum nyambut            = usum mitembayan ngagarap sawah
      usum morekat             = usum nyawah leutik
      usum tandur                = usum melakeun pare di sawah
      usum ngarambet          = mangsa patani miceunan jukut nu jadi diantara tangkal pare
      usum celetu                 = mangsa pare geus mimiti cul cel aya buahan
      usum beukah               = mangsa pare geus loba buahna nu barijil
      usum rampak               = mangsa pare geus rata bareukah
      usum panen                 = mangsa dibuat, ngala pare
      rumpah jalmi               = sabada panen


      
Previous
Next Post »

BOOKING SEKARANG JUGA !!!

google-site-verification=8UW9sNsKa0tUio1ZmpSscLiDjFmXaxwYZTxk9tXJ2jU