Zodiak Versi Sunda - GUGUMMAULANA.COM

Zodiak Versi Sunda Terbaru 


image by : konoeru bakkaeruGUGUMMAULANA.COM - BEWARA !!! ini hanya hiburan semata, jika ada kesamaan kata dalam tulisan ini, mungkin itu hanya kebetulan belaka. Penulis "menta hampura" da ieu mah ngan saukur pikeun banyolan. Terus naon nu dibahas? haha Yapp nu bakal dibahas ayeuna nyaeta " ZODIAK VERSI SUNDA " nu pasti matak cecengiran teu puguh,ngakak mereun, jeung lain-lain waelah  !

ZODIAK versi sunda poe ieu jigana :

1. Pirgo -

Pagawean nu cocok: dagang jengkol.
Keuangan: hambur pisan.
Asmara: teangan nu rada cageur saeutik.

2. Akuwarius -

Pagawean nu cocok: Dagang taraje jeung bilik.
Keuangan: eureunan unjam injem wae.
Asmara: Sakeudeung deui.jomblo, dikepret calon mitoha.


3. Piskes -

Pagawean nu cocok: Ngangkutan galon cai, sakapeung
ngojek bari dagang cangcimen.
Keuangan: Di tipu ku bang keliling.
Asmara: ditolak
deui, angger teu pira pedah rorombeheun.


4. Ariyes -

Pagawean nu cocok: ngamandian domba.
Keuangan:
loba ngahutang, gaji kapotongan wae.
Asmara: benerkeun heula beungeut. ngaca

5. Tawurus -

Pagawean nu cocok: Ngored jukut keur parab domba jeung dagang lahang.
Keuangan:
katipu ku babaturan deukeut. Kudu diruwat.
Asmara: Teu payu payu, ganti peletna ku huut.

6. Gemini -

Pagawean nu cocok: Ngurek belut, ngala tutut.
Keuangan: Loba hutang ka Bang. pulsa ge ngahutang
Asmara: aya calon ditekong ku batur,ucrat-acret
teuing kabogoh,diditu-didieu, euweuh nu eucreug.tapi aya oge nu eucreug kawas ti sd na,smp na,sma na

7. Kanser -

Pagawean nu cocok: Macul, ngored.
Keuangan: sakarat, tereh bangkrut.
Asmara:
Euweuh nu daekeun, modalna ipis.


8. Leyo -

Pagawean nu cocok: noelan tukang jajamu.
Keuangan:
Ripuh pisan, teu saperak2 acan-.
Asmara: Di putuskeun pedah busiat na calana.


9. Libra -

Pagawean nu cocok: ngorehan runtah atawa Tukang beling.
Keuangan: garing, teu bisa meuli roko2 acan.
Asmara: malem minggu engke manehna keur hayangeun diwowoy peda beureum + peuteuy + sambel goang


10. Sekorpio -

Pagawean nu cocok: Moe huntu na buruan.
Keuangan: sarua jiga kamari boke,
Asmara: boga kabogoh ompong ..


11. Sagitariyus -

Pagawean nu cocok: Mersihan balong,
Keuangan: pamajikan ngadat menta tambahan resiko dapur.
Asmara: ditampilingan wae kupamajikan.


12. Kaprikoren -

Pagawean nu cocok: Dagang kurupuk,disanguan
Keuangan: Pikawatireun, di tagih ku mantan kabogoh.
 Asmara:
hambar, tapi kabogoh hoyong
wekaweka

Kalau penulis termasuk yang mana? ah eta mah tos janten rahasia umum hehehe sanes pribados dai..

WARNING :
Ulah terlalu percaya teuing kanu kieu, wekawekaweka bising musik ehh musyrik sob... TOBAAT
 omat ah da ieu mah pikeun hiburan ha ha ha ha *Rotfl* *Rotfl* *Rotfl* *Rotfl* *Rotfl* *Rotfl*

Sumber : ti caritaan,pangalaman babaturan nu curhat, nu nga bm, ti sosmed, ti pikiran konyol atawa absurd hahaha

Tags : carita sunda , humor sunda , sundanese humor , zodiak VERSI sunda , zodiak dalam bahasa sunda


Previous
Next Post »

BOOKING SEKARANG JUGA !!!

google-site-verification=8UW9sNsKa0tUio1ZmpSscLiDjFmXaxwYZTxk9tXJ2jU