RESENSI BABALIK PIKIR

RESENSI BABALIK PIKIR
 Unsur Intrinsik Novel Babalik Pikir


1.      Tēma : Akibat ngalawan ka kolot. 
2.      Tokoh/ Panokohan :
a.      Emĕd: Bengal, osok ngalawan ka kolot (*akhirna jadi bageur).
b.      Ambu Emĕd: nyaahan tur bageur.
c.       Bapa Emĕd: tegas.
d.      Ketua Kampung: bijaksana.
e.      Jasim: bageur.
f.        Pa Halim: bageur, daek tutulung.
g.      Joko: bageur, tegas.
h.      Mandor: tegas jeung bangis. 
3.      Latar/setting:
a.      Tempat: imah si Emĕd, sawah, dayeuh na pa Halim, Semarang (Gesticht), jeung rumah sakit.
b.      Waktos: tiap poĕ
c.       Suasana: sedih jeung pikakeuheuleun.  
4.      Galur: maju 
5.      Sudut pandang: jalma katilu 
6.      Amanat:
a.      Lamun diwarah ku kolot ulah ngalawan.
b.      Kudu daekan digawĕ. 
7.      Gaya basa: kasar, loma.


kata kunci : RESENSI BABALIK PIKIR , NOVEL BABALIK PIKIR , Unsur Intrinsik Novel Babalik Pikir 


   Previous
Next Post »

BOOKING SEKARANG JUGA !!!

google-site-verification=8UW9sNsKa0tUio1ZmpSscLiDjFmXaxwYZTxk9tXJ2jU